Napsali o nás

Nučický zpravodaj

Milí spoluobčané obce Nučice, v září nás opět navštívili naši američtí přátelé z Taylors v Jižní Karolíně. Díky nim jsme prožili šest opravdu plodných a šťavnatých dnů. DEN PRVNÍ V neděli 18. 9. se konalo v Nučicích v TJ Sokol historicky první společné slavnostní setkání křesťanů z několika sborů a denominací. Zazněly krásné americké i…

Návštěva z Ameriky

Pokud vám dnes děti řekly, že ve škole mluvily s „opravdickým“ Američanem, tak jim věřte:-) Navštívili nás rodilí mluvčí skupiny Prague West Revival. Pro děti měli připravený pěkný program a také nás všechny pozvali na odpolední akci, kde se skákalo, házelo, malovalo, lepilo a mnoho dalšího. Více viz na webových stránkách ZŠ Tachlovice

Článek pro Nedělní listy

„Světlem pro mé nohy je Tvé Slovo“. Tento známý verš z Žalmu 119,105 je hlavním mottem naší misijní organizace. Biblická jednota Biblická jednota, která již několik roků nese oficiální název Scripture Union Česká republika, je součástí velké mezinárodní a mezidenominační organizace Scripture Union. Ta vznikla v Anglii již v roce 1868 a u nás byla…

Výstavba Frisbee Golfového hřiště

V Prahe sa dnes, 23. septembra 2010 od 17.00 hod., uskutoční otvororenie ihriska pre Frisbee Golf, ktorého výstavbu sponzoroval Taylors First Baptist Church, noviny Křesťan Dnes o tom informoval tajomník Biblickej jednoty Martin Hejl. Ihrisko sa nachádza v Lesoparku Nučice Praha – západ, v blízkosti zastávky Pod Vinicí. Americkí baptisti zabezpečili dovezenie hracích košov z…