Činnost

Hlavní činností SU ČR je:

WP_000326Organizace volnočasových aktivit pro děti, mládež a rodiny.
Pořádání táborů, klubů a soutěžních akcí v ČR i v zahraničí.
Vzdělávací a volnočasová činnost na školách.
Školení a vysílání dobrovolníků v rámci ČR i do zahraničí.
Školení budoucích pracovníků s dětmi a mládeží.
Edice, tisk a distribuce vzdělávacích materiálů.
Podpora činnosti spřízněných organizací.
Integrace handicapovaných a problematických jedinců a jedinců z národnostních menšin.

Díky činnostem, kterých se zúčastňují děti a mládež, se podílíme na prevenci kriminality a šíření drog a alkoholu mezi dětmi a mládeží.