Cíle a zásady mezinárodní SU

Cíle a zásady mezinárodní Scripture union

Cílem Scripture Union je seznamovat děti, mladé lidi a rodiny s dobrou Boží zprávou, (s evangeliem) a povzbuzovat lidi všeho věku ke každodennímu setkávání s Bohem ,četbou Bible a modlitbou, aby došli k osobní víře v Pána Ježíše Krista a aby pak dále ve víře rostli, a stali jak platnými členy církve, tak i užitečnými služebníky světa v jeho potřebách.

Scripture Union spolupracuje se všemi křesťanskými církvemi.

Heslem Scripture Union byl zvolen 105. verš 119. Žalmu:
„Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku“. Kralický překlad zní: „Svíce nohám mým je slovo tvé a světlo stezce mé.“ Anglické znění tohoto verše hovoří o svítilně, lampě jako symbolice Božího slova a proto si organizace dala do svého znaku stylizovanou olejovou lampu, kterou vidíte je rovněž v záhlaví u názvu Scripture Union ČR.