Mezidenominační činnost

Jsme mezidenominační občanské sdružení v ČR

které je členem světové organizace Scripture Union a je zároveň ve volném svazku Biblického fóra s některými jinými organizacemi zabývajícími se Biblí. Hlavním cílem je seznamovat děti, mladé lidi i rodiny s Boží dobrou zprávou – s evangeliem – a povzbuzovat lidi všeho věku ke každodennímu setkávání s Bohem čtením Bible a modlitbami.

Členem se může stát kdokoli, bez rozdílu vyznání

komu jsou její cíle blízké. V současné době má v České republice 226 členů. Celá naše kultura vyrostla z biblických židokřesťanských základů, proto se snažíme, aby se toto povědomí v našem národě neztratilo. Ztráta kořenů vyvolává zmatek a etickou dekadenci.