Počátky Scripture Union

Počátky Scripture Union

Scripture Union vznikla už v roce 1868 a jak už to tak bývá, její začátky byly nenápadné. Bylo to v létě o prázdninách na mořské pláži Llandudno v severním Walesu. Josia Spiers pozoroval děti, které tam byly se svými rodiči, jak si hrají a jak se snaží nějak zabavit.

Napadlo ho, že by je mohl upoutat něčím účelnějším. Sklonil se a začal psát do písku veliká písmena. Neobešlo se to bez pozornosti. Když dopsal větu „Bůh je láska“, byl už kolem něho hlouček malých zvědavců. Josia je vyzval, jestli by mu nepomohli ten nápis vyzdobit kamínky a mušličkami. Proč ne?

Když bylo dílo hotovo, vysvětloval jim, proč je ta věta důležitá a ilustroval své vyprávění biblickými příběhy. Mladý muž se stal ve svém okolí brzy populární. Využil toho a v neděli svolal na pláž shromáždění, kam přišlo přes 400 lidí. Od té chvíle se biblické programy na pláži konaly pravidelně a setkávaly se s velikým zájmem.

Josia však ve své iniciativě pokračoval se svými přáteli i po prázdninách a ohlas byl tak velký,že vznikla organizace, která se této činnosti začala věnovat programově. Její zakladatelé ji nazvali „Scripture Union“, protože chápali Písmo jako prostředek k jednotě. Brzy myšlenka jednoty nad Písmem překročila hranice Anglie a postupně si našla své stoupence v celém světě.