Knihovna

Knihovna Scripture Union ČR

Obecné informace a pokyny pro uživatele knihovny

Knihovna je součástí Scripture Union Česká republika. Je situována v naší kanceláři, která se nachází v Římské ulici, č.p. 43, Praha 2.

Knihovna je přístupná veřejnosti. Knihy si může půjčovat jen ten, kdo má platnou čtenářskou průkazku.

Čtenářem se může stát kdokoli. Průkazka čtenáře má platnost jeden rok, poté je nutné si její platnost prodloužit.

Výpůjční doba: záleží na domluvě s kanceláří.

Na základě mailové, sms nebo telefonické domluvy lze výpůjčku prodloužit.

Pokud budete mít zájem o publikaci, která je vypůjčená, je možné si ji zablokovat (tzn. že čtenář před vámi bude informován o tom, že o knihu má někdo zájem a bude vyzván, aby ji co nejdříve vrátil). Jakmile bude publikace dostupná, dáme vám vědět e-mailem.

Jeden čtenář může mít vypůjčeno maximálně 5 publikací najednou.

Čtenář je zodpovědný za půjčené publikace. Pokud by byla publikace poškozena nebo se nevrátila, je povinen tuto škodu uhradit.

Průkazy jsou nepřenosné.

Během letních prázdnin (červenec a srpen) bude každoročně knihovna zavřena. Do té doby je čtenář povinen vrátit všechny zapůjčené publikace.

Pro získání výpůjčního práva a průkazky je nutné vyplnit přihlášku s potřebnými údaji.

Žadatel musí předložit řádný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas).

 

Seznam knih je k nahlédnutí zde