Poslání

Jakožto pracovníci a dobrovolníci SU ČR

jsme součástí celosvětové organizace Scripture Union (dále jen SU), vedeme děti, mládež, ale i dospělé k vytváření vzájemné úcty a k rozvoji jejich osobnosti v oblasti fyzické, duchovní a mravní. Odkazem na poselství Bible, ze kterého vyrůstá naše kultura, povzbuzujeme lidi všech věkových skupin, aby rostli do morální dospělosti a stali se užitečnými pro celou společnost.

DSCN1285