Zapojte se

Proč se zapojit do SU ČR

Každého, kdo je ochotný se přidat ke spolupráci (ať už jako člen, dobrovolník nebo sponzor) vnímáme jako důležitý pilíř naší práce. Zapojte se i vy a staňte se těmi, kdo na svých bedrech nesou část zodpovědnosti za budoucí genereace.


Členství SU ČR

Výhody členství:
Sleva 10% na čtvrtletník Mana na každý den.
Slevy na tábory a akce Scripture Union.
Možnost účasti na členských konferencích.
Podpora práce Scripture Union.

Roční členské příspěvky:
Osoby výdělečně činné 300 Kč
Ostatní (studenti, důchodci) 100 Kč


Finanční podpora SU ČR

Scripture Union ČR jakožto nevýdělečná organizace je finančně závislá na podpoře ze strany Scripture Union International, která však usiluje o naši finanční samostatnost. Hledáme proto dárce, kteří jsou ochotni naši činnost podporovat. Jste-li ochotni se do této podpory zapojit, vyplňte formulář finanční podpory.

Pravidelné i jednorázové finanční příspěvky zasílejte na účet číslo: 2801494222/2010 a připište specifický symbol dle vaší volby:
111 – Práce Scripture Union ČR obecně
114 – Nové aktivity SU ČR (Biblické kluby, školy apod.)
117 – Mana pro tento den
119 – Tábory SU ČR

Do poznámky uveďte jméno a příjmení dárce. Na vyžádání vám vydáme potvrzení sponzorského daru k případnému odpočtu z daní – vyplňte: žádost o potvrzení daru.

Všem, kteří naši činnost podporujete, velmi děkujeme!